agroturystyka małopolska

Każdy, kto pragnie wypocząć na łonie natury i spotkać się z kulturą pięknego miasta powinien zawitać do Tomaszowa lubelskiego. To malownicze miasto położone jest w powiecie Lubelskiem, dokładnie znajduje się kilka kilometrów do granicy z Ukrainą. Dawnej, czyli w latach tysiąc dziewięćset siedemdziesiątych piątych miasto to należało do innego województwa było nim województwo zamojskie. Miasto jest nie zwykle malownicze swój nie powtarzalny urok zawdzięcza przede wszystkim położeniu topograficznym oraz pięknej rzece o nazwie solokija. Według bada miasto to liczy około 19 991 36 mieszkańców. Rejony, w jakich znajduje się Tomaszów lubelski sprzyjają przede wszystkim rozwojowi Przemyślu najprężniej rozwija się tutaj przemysł transportowy oraz przetwórstwo owocowo warzywne. Tomaszów lubelski jest dość dużym miastem liczy około tysiąc trzysta trzydzieści trzy kilometry, z czego większa cześć stanowią użytki rolne oraz leśne. Zanim jednak miasto to stało się tak silne i prężne musiało przejść ogromne przekształcenia w dziedzinie techniki i nauki Tomaszów wziął swój początek od nie wielkiej osady, która założona została w siedemnastym wieku przez kanclerza Jana zamojskiego. Pierwsza osada nazwana była początkowo Jelitowem i wywodziła się do herbu kanalarza. Dopiero rok tysiąc sześćset trzynasty przyniósł ogromne zmiany, ponieważ nazwę osady zamieniono na Tomaszów. W tym samym czasie nastąpił też rozwój miasta nie było to trudne, zadanie, ponieważ już samo położenie miasta było dla niego bardzo sprzyjające, Tomaszów znajdował się na szlaku handlowym; łączącym kraj ze wschodnimi kresami. Kolejnym przełomem dla miasta był rok tysiąc sześćset dwudziesty pierwszy, ponieważ wtedy z rozkazu króla Zygmunta trzeciego wazy miastu nadano prawa miejskie. Oprócz tego miasto uzyskało jeszcze jeden ważny przywilej mianowicie mogło składować ogromne pokłady soli. Wszystkie te czynniki w znaczącej mierze przyczyny się do prawdziwego rozwoju tego miasta. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w osiemnastym wieku, ponieważ wojny ze Szwedami i wojskami Chmielnickiego znacząco osłabiły strukturę do zlej sytuacji miasta przyczyniła się też szerząca się wówczas epidemia, przez którą umierało wielu ludzi. Nie był to koniec zlej passy dla Tomaszowa, ponieważ wkrótce za sprawą rozbiorów miasto trafiło pod jurysdykcje Austrii, w tedy też zniszczeniu uległa znaczna cześć miasta. Kolejnym ważnym etapem dla Tomaszowa lubelskiego były wojny napoleońskie, ponieważ na ich czas miasto znalazło się w obszarze księstwa warszawskiego a później dopiero w królestwie kongresowym. Po wielu latach miasto odzyskało niepodległość i zaczęło się odbudowywać trwało to dość długo, ponieważ szkody były ogromne. Historia Tomaszowa lubelskiego jest bardzo ciekawa, przez lata miasto to przechodziło z rak polskich do rak zaborców, aby w końcu odzyskać utraconą niepodległość. Obecnie dzięki determinacji wielu ludzi związanych z tym miastem możemy cieszyć się wieloma cudownymi zabytkami Tomaszowa i uczyć się jego bogatej historii.